Структура асоціації

Конфіндустрія Україна була заснована в квітні 2018 р. та 26 липня 2018 року Конфіндустрія Україна отримала статус Міжнародного територіального представництва  від Ради Президії Конфіндустрії Італія, а також Confindustria Est Europa оголосила її членом мережі.

Асамблея складається з членів-засновників та постійних членів у відповідності до статутних зобов'язань та виплаченими внесками, які можуть здійснюватися до дня засідання Асамблеї. Сукупні члени беруть участь без права голосу. (Ст.9.1)

Генеральна Рада складається з Президента Асоціації, членів Ради Президії, попереднього Президента, представників територіальних та торгових компонентів, якщо ці угруповання були створені у способи, визначених регулюванням здійснення; а також 6 загальних представників, обраних Загальною Асамблеєю (необхідно забезпечити адекватну та збалансовану присутність асоціативної бази); до 2 членів, призначених Президентом серед осіб, що є особливо важливим у вираженні членської бази. (Ст.10.1)

Генеральна рада також пропонує Асамблеї, яка голосує за їх обрання, Президента Конфіндустрії України та до п'яти віце-президентів. Президент має юридичне представництво асоціації; передбачає проведення Асамблеї та Генеральної ради та вживає всіх необхідних заходів для здійснення діяльності асоціації.

Співробітники Конфіндустрії України координується Директором, який призначається Радою Президії та відповідає за діяльність асоціації.

З метою посилення зв'язків між Конфіндустрія Україна та місцевими органами влади та органами Генеральної ради може також призначити територіальні делегації, які мають завдання представляти асоціацію в установах та діловому середовищі області, в якій вони фунціонують.